prikkels uit een groene hoed

Dat goed om me heen kijken in mijn advieswerk belangrijk is spreekt voor zich.
Veel lezen, veel ideeën, meningen, trends (of hypes), ontwikkelingen die nog aan het ontstaan zijn…. Soms met de snelheid van het licht, dan weer teruggrijpend op ervaringen van jaren geleden.
Als frisdenker met de groene hoed van de Bono op als vanzelfsprekend ook buiten de gebaande paden.
Kritisch, constructief, verdiepend in perspectief, maar ook ‘Patafysisch en met humor …
Dit is de plek waar ik van alles samenbreng rijp en groen  😉

Naschrift:
Omdat Google ook voor YouTube zich allerlei rechten toe-eigent bij het in een blog als deze opnemen van filmpjes, heb ik die oorspronkelijk verwerkte linkjes weer verwijderd….
Zoek zelf binnen YouTube maar even naar rRZ-IxZ46ng en naar aqAUmgE3WyM als je de context / inspiratie van deze post wilt bekijken…

This entry was posted in prikkels and tagged , , . Bookmark the permalink.