Privacyverklaring

Veez waardeert en eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer. Het bedrijf uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken is niet mogelijk. Het betreft dan gegevens die nodig zijn voor het leveren of verrekenen van de diensten door of aan Veez.
Veez verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en conform de bestaande waarborgen voor de bescherming van privacy. Deze zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Privacy zoals die in Nederland al van kracht is.
Het verantwoord omgaan met gegevens en privacy vraagt en krijgt doorlopend de aandacht. U heeft er recht op!

Als deze privacyverklaring aanleiding is voor vragen of zorg, bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen.

Bijzondere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld over medische achtergrond, ras, geloof, financiën, BSN) worden bij Veez niet verwerkt.
U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u deelt via sociale netwerken als bijvoorbeeld Linked-In.
Uw persoonsgegevens worden zonder uw expliciete instemming nooit gedeeld.
Om ook de vertrouwelijkheid van (bedrijfs-) gegevens van relaties van Veez waar mogelijk te borgen, worden gegevensbestanden zo mogelijk versleuteld en voorzien van een wachtwoord op computers binnen Europa opgeslagen.
E-mailverkeer met Veez wordt bij de hoster van Veez niet gelogd (zie greenhost.nl).

Deze website van Veez maakt geen actief gebruik van Cookies.
Dit uitgangspunt kent echter wel een aantal kanttekeningen:
– De server waarop deze website draait produceert automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten naast de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser etc.
Deze rapportages worden uitsluitend als daar aanleiding toe is gebruikt om misbruik van de site, bijvoorbeeld door het hotlinken naar afbeeldingen of bestanden of om overijverige zoekmachines te traceren.
De informatie wordt door Veez nadrukkelijk niet gebruikt om individuele profielen van bezoekers samen te stellen.
– Bij het bekijken van embedded content van anderen, denk aan presentaties van Slideshare of video’s van Vimeo of YouTube, wordt door die diensten mogelijk informatie over bezoekers bijgehouden. Veez heeft geen inzicht, laat staan invloed, op deze registratie of het gebruik van die informatie.

Indien maatschappelijke, wettelijke of bedrijfsontwikkelingen daar reden voor geven zal deze verklaring (zonder vooraankondiging) worden aangepast.

CC-by Op deze verklaring is een Creative Commons Licentie van toepassing.

bijgewerkt: Maart 2017

Disclaimer: Links naar andere webpagina’s

Op de pagina’s van Veez vindt u links naar andere webpagina’s. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak. Voor de inhoud of enig ander materiaal op de pagina’s waarnaar verwezen wordt kan ik op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen. Ik heb er geen enkele invloed op.