Ontwikkelen.

De kwaliteit van de organisatie valt en staat met de medewerkers.

Zij vormen de kern van uw succes. Qua attitude en kennis vraagt de moderne tijd om een goede balans tussen de persoonlijke- en organisatiebelangen. Samen werkt u aan een optimale bijdrage: vakkundig, betrokken, trots. Organisatie, team en medewerkers, constant is alles in beweging. Graag help ik u instrumenten te implementeren om de kracht van uw medewerkers verder te ontdekken en te ontwikkelen. Naast beter op hun werk voorbereide mensen zal een proactieve aanpak bijdragen aan een beter gevoel van welzijn en daardoor prestaties en loyaliteit verder uitbouwen. Dat kan bijvoorbeeld door het bieden van structuur of het (over en weer) transparant maken van verwachtingen. Maar ook het ondersteunen van groei en het verkennen van de (on)mogelijkheden. We hebben het dan over instrumenten zoals POP, assessment, intervisie, coaching en mediation. Veranderingen zijn soms aanleiding voor weerstand of conflicten. In andere gevallen blijken extra kennis of vaardigheden noodzakelijk. Iedere situatie vraagt een andere mix van instrumenten. Uw mensen verdienen zorgvuldig maatwerk.

En u ook !

samenhang Mens Organisatie en ICT