Welkom op mijn webpagina

uitzicht Veez kantoor over de Waal

 

Ruim achttien jaar bestaat Veez alweer.

 
Nog steeds klein, persoonlijk en gericht op een concreet resultaat.
Door Mensen, Organisatie en ICT zo met elkaar te verbinden dat ze elkaar versterken.
Achttien jaar waarin de wereld en zeker de ICT om ons heen volop in beweging is. Steeds weer een nieuwe realiteit door de ontwikkeling van mogelijkheden, omgeving en perspectief.
Steeds meer dynamiek en exponentieel groeiende complexiteit zijn kenmerken.
Maar ook het belang van het beleggen van de regie (governance) en het bewaken van de wendbaarheid zijn in een stroomversnelling gekomen.

 
samenhang Mens Organisatie en ICT

Daarbij ziet Veez het belang van een aantal aandachtsgebieden steeds verder toenemen:

Hoe zorg je voor de integriteit van de te gebruiken data (secure, met kwaliteit en waardevrij)
Hoe zorg je voor een bredere beschikbaarheid van kennis en inzichten (openheid, transparantie)
Hoe bewaak je de belangen en soevereiniteit van de individuele betrokkene naast het maatschappelijk belang (privacy, diversiteit, inclusiviteit)
Hoe beperk je risico’s voor de individu en samenleving, nu maar ook naar de toekomst (security, privacy, moreel kompas)
Hoe breek je door de beperkingen van het bekende en schep je de ruimte om te spelen met frisse ideeën (creativiteit en durf)

Daarmee vormen deze aandachtsgebieden steeds nadrukkelijker de focus van Veez. Of het nu gaat om het uitwerken van de visie of om het verwezenlijken van een ‘next step’.
En daar gaat deze website dus over: De manier waarop Veez kijkt naar ontwikkelingen om zich heen en het aanpakken van vraagstukken. Om U te prikkelen. Als klant, collega professional, geïnteresseerde….
Om een handvat te bieden bij vragen rond de manier waarop u uw Mensen, Organisatie en ICT met elkaar in verbinding brengt, zo dat u het verschil kunt maken. Denk daarbij bijvoorbeeld eens aan:

Een open creatieve blik met ruimte voor humor bij het focussen op wat kan
Het (stimu)leren en groeien van medewerkers als mens
De kracht van structuren (herkennen, versterken en inzetten)
Het helpen bouwen aan een passend moreel kompas
Het bewaken van risico’s en waarden die op de tocht staan
De energie die verstopt zit in het werken aan een ‘gek’ idee of experiment
De voldoening die het geven van oprechte aandacht dubbel beloont

U bent van harte uitgenodigd om te reageren op wat u leest.
Een andere mening? Een tip? een soortgelijke ervaring? een vraagstuk in uw praktijk? Een succesverhaal?

    Ik ben nu al nieuwsgierig!

Graag breng ik mijn praktische insteek en ruim dertig jaar ervaring in om uw ideeën, maar ook de mijne samen aan te scherpen. Ik kijk uit naar onze ontmoeting!

Peter Tolen

Ik ontvang uw reacties graag via de e-mail. (zie contact)