samenhang Mens Organisatie en ICT

Coaching

Waarnemen van hoe er in organisaties wordt gewerkt is een ‘sport’ die ik al jaren intensief en met passie beoefen. Vanuit verschillende perspectieven, zonder direct een oordeel uit te spreken of standpunt in te nemen. Op een soortgelijke manier verken ik de situatie waarin ik als coach een team of individuele medewerker begeleid.
Steeds met een op de situatie afgestemde werkwijze, maar vooral vragen stellend. Actief luisterend en gebruikmakend van de ideeën van professor Baart rond presentie. Nu eens socratisch onderzoekend, dan weer met een focus op waardering of alternatieven.
Zo verkennen we een positieve grondhouding of confronteer ik als een hofnar om het bestaande patroon juist op te schudden. Stap voor stap ontstaat daarmee bij team of coachee inzicht over waar het heen moet.

Samen ontdekken we waar kansen, groei en trots te vinden zijn.

Daarmee liggen aanpassingen die verder helpen vaak voor de hand. Als veranderen lastiger blijkt, werken we de te nemen stappen uit. Als ‘critical friend’ zal ik helpen scherp te blijven op de uitwerking en voortgang. Dat maakt mijn bijdrage ook hier:

Praktisch, effectief en blijvend.

Kijk ook bij mensen.