Veranderen, verbeteren en heldere processen.

Organisaties zijn blijvend in beweging: Niet als eiland maar als deel in de veranderende samenleving. In dit dynamische veld is het is het voorwaarde steeds aan te sluiten bij de behoefte. Werken met innovatieve, flexibele en betrouwbare IT toepassingen is daarbij vaak een krachtig instrument. Een succesvolle ICT-omgeving is meer dan de kwaliteit van gebruikte techniek. Een sterk beheer, juist gebruik en acceptatie door de medewerkers zijn zeker zo belangrijk:

E = K x A

(Effectiviteit = Kwaliteit * Acceptatie)

Medewerkers veranderen en stellen andere eisen aan hun werkomgeving. Het optimaal inzetten van ICT vereist ook een heldere structuur. Ik kan u helpen door het stellen van gerichte vragen en het introduceren van passende structuren. En in de acceptatie van die ICT door de medewerkers ligt de meerwaarde voor uw organisatie. Om in dit spanningsveld heldere verwachting te hebben en waar te maken is het steeds beschouwen van de visie een vereiste.
Op basis van die visie help ik kwaliteit en processen zo vorm te geven dat gemotiveerde teams op basis van een heldere verwachting bij kunnen dragen aan het succes van de organisatie.

In praktische stappen uitgaande van de bestaande realiteit.