Manifest: Samen naar een duurzame digitale samenleving

Digitalisering veranderde de afgelopen tien jaar ons dagelijks leven, arbeid en werkgelegenheid, de wetenschap, bedrijvigheid, veiligheid en onze democratie. En de grootste veranderingen moeten nog komen.
Duurzaamheid, kennisontwikkeling, inclusiviteit, privacy, gezondheid en zeker ook onderwijs zijn wat mij betreft thema’s die veel extra aandacht vragen…
Mooi dat inmiddels zo’n honderd toonaangevende bedrijven, instellingen en onderwijsorganisatie de oproep aan het komende kabinet om te komen tot een duurzame digitale samenleving onderschrijven.
In een vijftal aanbevelingen worden concrete maatregelen aangereikt:
1. Investeer in de basis: opleidingen en kennisontwikkeling
2. Versnel de digitalisering van gezondheid, energie, steden, mobiliteit en onderwijs
3. Geef de digitale voorlopers (startups, topsectoren) een extra zet
4. Besteed aandacht aan zorgen over digitalisering, zoals mogelijk baanverlies
5. Zorg dat digitalisering ook in de politiek belegd is.

Tijdens het jaarcongres van ECP (nov 2016) is het manifest aan verschillende politieke partijen aangeboden….
Het zal mij benieuwen…
Op de site van VNO NCW lees je meer over het manifest.

This entry was posted in duurzaamheid, onderwijs, veiligheid, privacy en vrijheid. Bookmark the permalink.